MŠ Jílová Olomouc

ZÁPIS 2023/2024

Zápis dětí  do Mateřské školy Olomouc, Jílová 41

pro školní rok 2023/2024 se koná dne

2. 5. 2023  v době –  8:00 – 11:30 hod  a od 13:00 – 15:00 hod

v ředitelně mateřské školy, a to pouze za osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí.

Přihlášky a správní řízení je vedeno v českém jazyce.

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při zveřejnění  rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen v budově A mateřské školy a na webových stránkách školy www.msjilova.cz

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K zápisu přineste s sebou :

 

Dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout a vytisknout z webových stránek školy nebo po předchozí domluvě přímo v ředitelně školy.

 

Den otevřených dveří 19.4.2023 v čase 8:30 – 10:00 hod a 15:00 – 16:30 hod.

Mateřská škola má dvě budovy, budovu A a B,je desetitřídní, každá třída má svoje zázemí, takže funguje jako jednotřídka. Součástí mateřské školy je krásná, velká zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavena pro pobyt dětí venku od jara do zimy.

3 třídy jsou pro děti předškolního věku od 5 let věku ( povinné předškolní vzdělávání a OŠD)

 

Přílohy k zápisu ke stažení:

Žádost o přijetí do MŠ

Kritéria

Informace pro rodiče

Formulář pro lékaře – lékařské potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte