MŠ Jílová Olomouc

Zápis

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Jílová 41
pro školní rok 2019/2020

se koná dne 2.5.2019  v době –  8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 15:00 hod v ředitelně mateřské školy.

 

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Seznam

s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen v budově A mateřské školy .

K zápisu přineste s sebou :

Mateřská škola je desetitřídní, každá třída má svoje zázemí, takže funguje jako jednotřídka. Součástí mateřské školy je krásná, velká zahrada se vzrostlými stromy, která je vybavena pro pobyt dětí venku od jara do zimy.

Děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat zájmové kroužky , které zajišťuje agentura “KROUŽKY “ Olomouc :

Zájemci o naši mateřskou školu mají možnost seznámit se s prostředím MŠ na dni otevřených dveří, který se budou konat 30.4.2019 v době od 8:00 do 10:00 hod. v jednotlivých třídách mateřské školy.

V Olomouci dne 6. 3. 2019                                                                           Jana Laštovicová

ředitelka mateřské školy