MŠ Jílová Olomouc

Seznam přijatých dětí

Seznam uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

V souladu s § 34,§ 165 odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o  předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),v platném znění, ředitelka Mateřské školy Olomouc,Jílová 41, Jana Laštovicová zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem, přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Olomouc, Jílová 41 od školního roku 2023/2024, který obsahuje :

  1. seznam uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem:

1                                                         přijat

2                                                         přijat

3                                                         přijat

4                                                         přijat

5                                                         přijat

6                                                         přijat

7                                                         přijat

8                                                         přijat

9                                                         přijat

10                                                       přitat

11                                                       přijat

12                                                       přijat

13                                                       přijat

14                                                       přijat

15                                                       přijat

16                                                       přijat

17                                                       přijat

19                                                       přijat

20                                                       přijat

21                                                       přijat

22                                                       přijat

23                                                       přijat

24                                                       přijat

25                                                       přijat

26                                                       přijat

27                                                       přijat

28                                                       přijat

29                                                       přijat

31                                                       přijat

32                                                       přijat

33                                                       přijat

34                                                       přijat

35                                                       přijat

36                                                       přijat

37                                                       přijat

38                                                       přijat

39                                                       přijat

40                                                       přijat

41                                                       přijat

42                                                       přijat

43                                                       přijat

44                                                       přijat

45                                                       přijat

46                                                       přijat

47                                                       přijat

48                                                       přijat

49                                                       přijat

50                                                       přijat

51                                                       přijat

52                                                       přijat

53                                                       přijat

54                                                       přijat

55                                                       přijat

56                                                       přijat

57                                                       přijat

58                                                       přijat

59                                                       přijat

60                                                       přijat

61                                                       přijat

62                                                       přijat

63                                                       přijat

64                                                       přijat

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:             17. 5. 2023

                                                                                              Jana Laštovicová

                                                                                                 ředitelka školy