MŠ Jílová Olomouc

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.

 V souladu s § 34 , § 165 odst. 2 a  § 183 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),v platném znění, ředitelka Mateřské školy Olomouc, Jílová 41, Jana Laštovicová, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Olomouc, Jílová 41 od školního roku 2022/2023, který obsahuje  :

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem.

registrační  číslo přidělené uchazeči                               výsledek přijímacího řízení

                        1                                                                                   přijat

                        2                                                                                  přijat                                                     

                        3                                                                                  přijat

                        4                                                                                  přijat

                        5                                                                                  přijat

                        6                                                                                  přijat

                        7                                                                                  přijat

                        8                                                                                  přijat

                        9                                                                                  přijat

                        10                                                                                přijat

                        11                                                                                přijat

                        12                                                                                přijat

                        13                                                                                přijat

                        14                                                                                přijat                            

                        15                                                                                přijat

                        16                                                                                přijat

                        17                                                                                přijat

                        18                                                                                přijat

                        19                                                                                přijat      

                        20                                                                                přijat

                        21                                                                                přijat

                        23                                                                                přijat

                        24                                                                                přijat

                        25                                                                                přijat

                        26                                                                                přijat

                        27                                                                                přijat

                        28                                                                                přijat

                        29                                                                                přijat

                        30                                                                                přijat

                        31                                                                                přijat

                        32                                                                                přijat

                        33                                                                                přijat

                        34                                                                                přijat

                        35                                                                                přijat

                        36                                                                                přijat

                        37                                                                                přijat

                        38                                                                                přijat

                        39                                                                                přijat

                        40                                                                                přijat

                        41                                                                                přijat

                        42                                                                                přijat

                        43                                                                                přijat

                        44                                                                                přijat

                        45                                                                                přijat

                        46                                                                                přijat

                        47                                                                                přijat

                        48                                                                                přijat

                        49                                                                                přijat

                        50                                                                                přijat

                        51                                                                                přijat

                        52                                                                                přijat

                        53                                                                                přijat

                        54                                                                                přijat

                        55                                                                                přijat

                        56                                                                                přijat

                        57                                                                                přijat

                        58                                                                                přijat

                        59                                                                                přijat

                        60                                                                                přijat

                        61                                                                                přijat

                        62                                                                                přijat

                        63                                                                                přijat

                        64                                                                                přijat

                        65                                                                                přijat

                        66                                                                                přijat

                        67                                                                                přijat

                        68                                                                                přijat

                        69                                                                                přijat

                        70                                                                                přijat

                        71                                                                                přijat

                        72                                                                                přijat

                        73                                                                                přijat

                        74                                                                                přijat

                        75                                                                                přijat

                        76                                                                                přijat

                        77                                                                                přijat

                        78                                                                                přijat

                        79                                                                                přijat

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů :               V Olomouci 16.5.2022

                                                                                                            Jana Laštovicová

                                                                                                              ředitelka školy