MŠ Jílová Olomouc

Celé Česko čte dětem

Mateřská škola Jílová 41,Olomouc je od měsíce března roku 2011 zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“

 

Mateřská škola Jílová 41,Olomouc je od měsíce března roku 2011 zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“

Projekt Celé Česko čte dětem zajišťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR, Dětský fond OSN UNICEF a osobně pan Václav Havel.

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emociálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Ve všech odděleních naší mateřské školy čteme dětem 20 minut denně v době odpoledního klidu před spaním z dětských pohádkových knih.  Začínáme obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Postupně přecházíme ke knihám, které mají více textu a nakonec ke knihám, které jsou členěny do kapitol.V průběhu čtení udržujeme s dětmi kontakt, sledujeme jejich zájem.

Máme navázanou spolupráci s místní knihovnou, kterou děti pravidelně navštěvují. Zde si také zapůjčujeme některé pohádkové knihy.O tom, co právě dětem paní učitelky čtou jsou rodiče informováni na nástěnkách v jednotlivých odděleních.