MŠ Jílová Olomouc

Den dítěte v MŠ

Režim dne je volný, flexibilní, a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících aktivit. Pevně je stanovena pouze doba jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 6.15 –  9.45           scházení dětí v určené třídě, rozcházení dětí do svých tříd, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, hygiena, cvičení a pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti (individuální, skupinové, kolektivní), hygiena, příprava na pobyt venku

8.00 – 9.00           přesnídávka

9.45 – 11.45           pobyt venku

11.45 – 12.15         hygiena, oběd

12.15 – 14.15        hygiena,příprava dětí na odpočinek, předčítání pohádek, klidové činnosti

14.15 – 14.45        hygiena,svačina

14.45 – 16.30        odpolední zájmové činnosti, individuální vzdělávací činnost, rozcházení dětí domů

16:30 – 17.00       prodloužený provoz ve třídě 4.B „veverky“, kam jsou převedeny děti z jednotlivých tříd MŠ