MŠ Jílová Olomouc

Provozní řád

 

Škola : Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, 779 00  Olomouc
Provozní řád
Č.j. MŠJ/ 239/2023
Vydán :  13.7.2023                                                      účinnost od : 1.9.2023
Změny :
Schválila : Jana Laštovicová

 

  

Provozní řád mateřské školy Olomouc, Jílová 41

 

 

1.Informace o zařízení

Název školy : Mateřská škola, příspěvková organizace

Adresa školy : Jílová 41, Olomouc

Telefon : 585415233, 777584143

IČ : 61989894

Odpovědná osoba : ředitelka školy Jana Laštovicová

Zřizovatel : Statutární město Olomouc

Typ MŠ : s celodenním provozem

Kapacita školy : 280 dětí

Počet tříd : 10

Provozní doba školy : 6.15 – 17.00 hod.

Využití mateřské školy pro další aktivity :

 

Pronájmy :

Pronájem prostor  na budově B mateřské školy firma Polys security ČR s.r.o. zastoupená jednatelem Jaroslavem Lysákem

 

 

2.Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu,respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Nástup dětí : do 9:00 hod, pozdější příchody ( po 9.00 hod. ) předem hlásit, rodiče jsou povinni  dítě  osobně  předat učitelce. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně adaptační režim.

Spontánní hry : od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti : probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Sledování televize :

Sledování monitoru PC :

Interaktivní displej MultiBoard :

 

Pohybové aktivity :

Denně zdravotně zaměřené cvičení ( vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační  cvičení při hudbě, cvičení s těl. náčiním, cvičení na těl. nářadí,průběžně pohybové chvilky) . Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. 1X týdně didakticky cílené pohybové činnosti.

 

Pobyt venku :

Dopoledne od 9:45 – 11:45 hod.,  odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů ( dle počasí ). V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10st., při silném větru, dešti a při inverzích.

 

Pozemek k pobytu venku : maximální využití školní zahrady, v zimním období vycházky, hřiště v okolí MŠ.

 

Údržba školní zahrady :sekání trávy dle potřeby zajišťuje externí firma Zahrada Olomouc s.r.o., v létě zavlažování písku v pískovištích, denně zakrývání pískovišť ochrannými sítěmi.Provozní pracovnice

provádí kontrolu míst případného výskytu toulavých koček. Případný výskyt neprodleně nahlásí ředitelce (zástupkyni ) školy  zajistí  úklid  kočičího trusu.

 

Opatření na zabránění kontaminace písku a hracích ploch : propařování písku, zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště vzdušným materiálem – hustá síťovina

 

Způsob využití pobytu venku : spontánní a řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

Odpočinek, spánek : vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky nebo relaxační hudbě, dětem s nižší potřebou spánku jsou učitelkami nabídnuty klidové činnosti .Zařazení v režimu dne od 12.15 – 14.15 hod.

Lehátka denně připravují a uklízí provozní pracovnice tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, aby došlo k jejich provětrávání. Pyžamka si děti věší na věšáčky.

 

Hračky : Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití. Hračky pro děti od 2 do 3 let jsou v každé třídě uloženy na vyhrazeném místě.Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou provozními pracovnicemi pravidelně omývány ( panenky, kočárky, kostky, míče…)

 

Stravování :

Příprava stravy – dovoz ze ŠJ Fr. Stupky 16 Olomouc

Ranní přesnídávka se podává v době od 8.00 – 8:45 hod., odpolední svačinka od 14.15 – 14.45 hod., děti si samy prostírají a samy se obsluhují, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

Obědy se vydávají od 11:45 – 12.15 hod., při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí.

Možnost dietního stravování – na základě doporučení dětského lékaře možnost donášení vlastní stravy pro dítě nebo dietní stravu dodává  školní jídelna Fr, Stupky Olomouc.Mateřská škola umožňuje ohřev dietní stravy.

Dovoz stravy – 11.00 hodin, manipulaci provádí pracovnice školní výdejny MŠ Jílová 41, Olomouc

Uchování studené stravy – v lednicích jednotlivých kuchyněk u tříd

Uchování teplé stravy – v termoportech, výdej těsně před podáváním stravy

Nádoby na dovoz stravy – termoporty, nerezové misky, várnice, přepravky

Způsob výdeje stravy – uklizečky a  pracovnice školní výdejny vydávají obědy dětem ve třídách

Ohřev – možnost ohřevu v mikrovlnných troubách v kuchyňkách u jednotlivých tříd

Způsob obsluhy a manipulace s nádobím –uklizečky

Sběr, přeprava a odstranění odpadů – zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pitný režim : děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nápojových zásobnících , ze kterých si mohou samy nalévat a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, zásobníky a konvice doplňuje provozní personál. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, minerálky, voda…

 

Otužování :

 

Specifika pro děti 2 až 3 leté :

Dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim.Děti mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

 

 

3.Hygienické zařízení

Hygienické zařízení školy je v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb. ( dětské mísy, pisoáry, umyvadla, sprchy).Pro děti od 2 do 3 let je vybaveno nočníky, u kterých se provádí pravidelná dezinfekce.

 

4.Zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu

V denních místnostech se teplota pohybuje minimálně 20 C, optimálně 22  C.Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 C , musí být pro děti zajištěno jiné náhradní opatření s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Větrání

Je zajištěno okny, je prováděno s ohledem na klimatické podmínky, tj. V příznivých nepřetržitě, v nepříznivých podmínkách je krátké a častější

 

5.Osvětlení

Denní boční osvětlení, ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je zajištěna vertikálními žaluziemi

 

  1. Způsob nakládání s prádlem :

Výměna prádla : lůžkoviny : 1x za 21 dní ( v případě potřeby ihned)

ručníky :    1x za týden ( v případě potřeby ihned)

pyžama :    1x za týden

oblečky, textilní hračky a doplňky : 2x za rok

 

Způsob praní prádla: lůžkoviny a ručníky smluvně – prádelna MŠ Škrétova 2, Olomouc

pyžama : každý rodič doma

 

Způsob manipulace s prádlem : špinavé prádlo se ukládá do plastových pytlů na jedno použití v kumbálu v přízemí budovy A i B mateřské školy. Vyprané prádlo se ihned po dovozu do  MŠ ukládá do uzavřených skříní. Manipulaci s prádlem provádí provozní pracovnice.

 

7.Věcné ( materiální ) podmínky

Hračky a pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití

 

8.Školní zahrada

Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí

 

9.Sedací nábytek

Zohledňuje tělesnou výšku dětí,podporuje zdravé držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní.

 

Jana Laštovicová

ředitelka školy