MŠ Jílová Olomouc

Školní jídelna

Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, 779 00 Olomouc

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

 

1.Přihlášky ke stravování

Strávníky přihlásí ke stravování jejich zákonný zástupce vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášku předá před zahájením stravování vedoucí školní jídelny Fr. Stupky 16 Olomouc.

 

2.Výdej stravy

Strava je dovážena ze ŠJ Fr.Stupky 16 Olomouc do školní jídelny – výdejny MŠ Jílová 41,Olomouc automobilem speciálně upraveným pro rozvoz stravy .Strava je dovážena v termoportech, várnicích, přesnídávky v 8:00 hod, obědy mezi 10:45 – 11:00 hod. Přesnídávky se vydávají v době od 8:15 – 9:00 hod, obědy od 11:45 – 12:15 hod, svačinky od 14:15 – 14:45 hod. Stravu vydává osoba k tomu určená v jednotlivých třídách mateřské školy.

 

3.Dohled

Na stravování dětí je dohlíženo pedagogy v jednotlivých třídách, děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s nádobím. Děti jsou vedeny k hygienických návyků.

 

4.Odhlašování a přihlašování stravy

V případě onemocnění je zákonný zástupce povinen dítě ze stravování odhlásit.První den nemoci je možno stravu odebrat do jídlonosiče v jednotlivých třídách mateřské školy.V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (dle Zákona č. 561/2004 Sb., § 119).Neodhlášené jídlo se v době nemoci účtuje jako odebrané za celkovou částku nákladu.Odhlášky jsou přijímány  telefonicky, osobně, zápisem do sešitu v šatně u tříd do 10:00 hod na následující den.Prodloužení nemoci je taktéž nutné nahlásit a prodloužit odhlášku.

 

5.Dospělí strávníci – zaměstnanci školy

Dospělí strávníci se stravují pouze ve dnech, kdy jsou přítomni ve škole. Stravování se jim neposkytuje ve volných dnech, v době nemoci, dovolené či rodičovské dovolené.

 

6.Úhrada stravného

Platby stravného jsou prováděny bezhotovostní formou – inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte měsíc předem.V případě inkasa je nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance.

 

Cena stravy od 1.1.2018  :

Dítě do 6 let

přesnídávka 9,- +3,- Kč pitný režim

oběd 21,-Kč

svačina 9,-Kč

Celkem  42,- Kč

 

Dítě nad 6 let

přesnídávka 9,- + 3,- Kč pitný režim

oběd 25,-Kč

svačina 9,-Kč

Celkem 46,- Kč

 

7.Způsoby plateb

Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy zálohově podle počtu stravovacích dnů ke 3 dni v daném měsíci.

Platby lze provádět :

a)sporožirem u České spořitelnyk tomuto placení je nutné v České spořitelně podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc

Číslo účtu  0100260221/0800

b)z běžného účtu u dalších bankovních ústavů – k tomuto způsobu placení je nutné podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc

Číslo účtu  19-1084040257/0100

 

Změnu Vašeho čísla účtu zadanou na přihlášce ke stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny.

Jana Laštovicová

27.8.2018                                                                                                                         ředitelka školy