MŠ Jílová Olomouc

Platby – stravné

Mateřská škola Olomouc,Jílová 41,příspěvková organizace, 779 00 Olomouc

Platby – stravné

 

Úhrada stravného

Platby stravného jsou prováděny bezhotovostní formou – inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte měsíc předem.V případě inkasa je nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance.

 

Cena stravy od 1. 1. 2018  :

Dítě do 6 let přesnídávka 9,- +3,- Kč pitný režim

oběd 21,-Kč

svačina 9,-Kč

Celkem  42,- Kč

 

Dítě nad 6 let přesnídávka 9,- + 3,- Kč pitný režim

oběd 25,-Kč

svačina 9,-Kč

Celkem 46,- Kč

 

Způsoby plateb

Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy zálohově podle počtu stravovacích dnů ke 3 dni v daném měsíci.

Platby lze provádět :

a) sporožirem u České spořitelnyk tomuto placení je nutné v České spořitelně podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc

Číslo účtu  0100260221/0800

 

b) z běžného účtu u dalších bankovních ústavů – k tomuto způsobu placení je nutné podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc

Číslo účtu  19-1084040257/0100

 

Změnu Vašeho čísla účtu zadanou na přihlášce ke stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Jana Laštovicová

ředitelka školy