MŠ Jílová Olomouc

Platby – stravné

Mateřská škola Olomouc,Jílová 41,příspěvková organizace, 779 00 Olomouc

Platby – stravné

 

Úhrada stravného

Platby stravného jsou prováděny bezhotovostní formou – inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte měsíc předem.V případě inkasa je nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance.

 

Cena stravy od 1. 9. 2022:

CENA STRAVY (pdf)

 

 

Způsoby plateb

Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy zálohově podle počtu stravovacích dnů ke 3 dni v daném měsíci.

Platby lze provádět :

a) sporožirem u České spořitelnyk tomuto placení je nutné v České spořitelně podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc

Číslo účtu  0100260221/0800

 

b) z běžného účtu u dalších bankovních ústavů – k tomuto způsobu placení je nutné podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc

Číslo účtu  19-1084040257/0100

 

Změnu Vašeho čísla účtu zadanou na přihlášce ke stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Jana Laštovicová

ředitelka školy


 

Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace

Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Rozšířená výuka matematiky, informatiky a hudební výchovy

E-mail: reditel@zs-stupkova.cz, tel.: 581 111 201, www.zs-stupkova.cz