MŠ Jílová Olomouc

MAP

Naše Mateřská škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci.Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti,aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické a praktické informace k inkluzi ve všech jeho podobách.