MŠ Jílová Olomouc

Zájmové kroužky

 Organizace zájmových kroužků 2017/2018

Zájmové kroužky s cílem podporovat zájmy, nadání a talent dětí bude zajišťuje v plné míře agentura „Kroužky“Olomouc.

Zákonní zástupci dětí jsou agenturou informováni o podmínkách pro přijetí dítěte do kroužku,

o počtu dětí, pro které je kroužek otevřen a o platbách.

Kroužky se budou konat na budově B mateřské školy, v prostorách místnosti „Kroužky“. Lektorka  si děti do kroužku sama přivádí a po ukončení kroužku děti odvádí do třídy 1.B  „Žabky“, kde se do 17:00 hod průběžně rozchází. Frekvence kroužků – 1 x týdně.

Pondělí :   angličtina pro nejmenší

čas :       15:45 – 16:30 hod

Úterý :           pohybově taneční

čas :       16:00 – 16:45 hod

Středa :    veselé zpívání

čas:        15:00 – 16:30 hod – 1 x za 14 dnů, sudý týden

Čtvrtek :         výtvarný kroužek 

čas :             15:00 – 16:30 hod