MŠ Jílová Olomouc

Zájmové kroužky

Organizace zájmových kroužků 2019/2020

Zájmové kroužky s cílem podporovat zájmy, nadání a talent dětí bude zajišťuje v plné míře agentura „Kroužky“Olomouc.

Zákonní zástupci dětí jsou agenturou informováni o podmínkách pro přijetí dítěte do kroužku, o počtu dětí, pro které je kroužek otevřen a o platbách.

Kroužky se budou konat na budově B mateřské školy, v prostorách místnosti „Kroužky“. Lektorka  si děti do kroužku sama přivádí a po ukončení kroužku děti odvádí do třídy 4.B  „Veverky“, kde se do 17:00 hod průběžně rozchází. Frekvence kroužků – 1 x týdně.

Pondělí :   angličtina pro nejmenší

čas :       15:30 – 16:15 hod

Úterý :           pohybově taneční

čas :       16:00 – 16:45 hod

Středa :    veselé zpívání

čas:        16:00 – 16:45 hod

Čtvrtek :         výtvarný kroužek 

čas :             15:30 – 16:30 hod