MŠ Jílová Olomouc

Zájmové kroužky

Organizace zájmových kroužků 2018/2019

 

Zájmové kroužky s cílem podporovat zájmy, nadání a talent dětí bude zajišťuje v plné míře agentura „Kroužky“Olomouc.

Zákonní zástupci dětí jsou agenturou informováni o podmínkách pro přijetí dítěte do kroužku, o počtu dětí, pro které je kroužek otevřen a o platbách.

Kroužky se budou konat na budově B mateřské školy, v prostorách místnosti „Kroužky“. Lektorka  si děti do kroužku sama přivádí a po ukončení kroužku děti odvádí do třídy 4.B  „Veverky“, kde se do 17:00 hod průběžně rozchází. Frekvence kroužků – 1 x týdně.

 

Pondělí :   angličtina pro nejmenší

čas :                15:30 – 16:15 hod

 

Úterý :           pohybově taneční

čas :               16:00 – 16:45 hod

 

                      kroužek čínštiny

čas:                16:00 – 16:45 hod

 

Středa :       veselé zpívání

čas:              16:00 – 16:45 hod

 

Čtvrtek :         výtvarný kroužek 

čas :                 15:00 – 16:30 hod