MŠ Jílová Olomouc

Příjímací řízení 2016/17

Seznam uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017.

V souladu s § 34 , § 165 odst. 2 a  § 183 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),v platném znění, ředitelka Mateřské školy Olomouc, Jílová 41, Jana Laštovicová, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Olomouc, Jílová 41 od školního roku 2016/2017, který obsahuje  :

1.seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem

2.datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným pořadovým číslem.

registrační  číslo přidělené uchazeči                           výsledek přijímacího řízení

2                                                                                přijat

3                                                                                přijat

4                                                                                přijat

5                                                                                přijat

6                                                                                přijat

7                                                                                přijat

8                                                                                přijat

9                                                                                přijat

10                                                                              přijat

11                                                                               přijat

12                                                                              přijat

13                                                                              přijat

14                                                                              přijat

15                                                                              přijat

16                                                                              přijat

17                                                                              přijat

18                                                                              přijat

19                                                                              přijat

20                                                                              přijat

21                                                                              přijat

22                                                                              přijat

23                                                                              přijat

24                                                                              přijat

25                                                                              přijat

26                                                                              přijat

27                                                                              přijat

28                                                                              přijat

29                                                                              přijat

30                                                                              přijat

 

 

32                                                                              přijat

33                                                                              přijat

34                                                                              přijat

36                                                                              přijat

37                                                                              přijat

38                                                                              přijat

39                                                                              přijat

40                                                                              přijat

41                                                                              přijat

42                                                                              přijat

43                                                                              přijat

44                                                                              přijat

45                                                                              přijat

46                                                                              přijat

47                                                                              přijat

48                                                                              přijat

49                                                                              přijat

50                                                                              přijat

52                                                                              přijat

53                                                                              přijat

54                                                                              přijat

56                                                                              přijat

57                                                                              přijat

58                                                                              přijat

59                                                                              přijat

60                                                                              přijat

61                                                                              přijat

62                                                                              přijat

63                                                                              přijat

64                                                                              přijat

66                                                                              přijat

67                                                                              přijat

 

 

2.datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů :               V Olomouci      27.4.2016

 

 

Jana Laštovicová

ředitelka školy