MŠ Jílová Olomouc

Pravidla ranního filtru

Na základě zákona č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 3,  stanoví ředitelka Mateřské školy Olomouc, příspěvkové organizace Jílová 41 tato pravidla ranního filtru.

 

(3)     K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří   vykazují  známky akutního onemocnění,  od  ostatních  dětí  a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Pokud se budou u dítěte v době předávání učitelce zákonným zástupcem jevit příznaky akutního onemocnění (kašel, infekční rýma, zánět spojivek, bolesti břicha… ), nebude dítě učitelkou do kolektivu dětí převzato.

 

 

V Olomouci dne 1. 9. 2014

 

JanaLaštovicová

Ředitelka Mateřské školy